BIP - ZMID > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Rejestr kontroli

 
Rejestr kontroli
Adres

ul. Sokratesa 15

01-909 Warszawa

Osoba kontaktowa
Agnieszka Piwowarska
Numer telefonu
22 569 14 02
Uwagi

Rejestr dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. Nr 2015, poz. 2058 z późn. zm.).

 
 
Wprowadził BZMW/bip.pgorecki 17-05-2016
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 17-05-2016
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 18-05-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-05-2016
Liczba odwiedzin: 506
Rejestr zmian