Kanał Wyżej
Kompetencje ZMID

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, zwany dalej ZMID, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadajacą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
ZMID wykonuje zadania miasta obejmujące przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego.
Pozyskanie gruntów pod budowę dróg, dróg rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich oraz innych obiektów infrastruktury drogowej na terenie m.st. Warszawy, ZMID realizuje na podstawie pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Siedzibą ZMID jest m.st. Warszawa.
ZMID prowadzi działalność statutową na obszarze m.st. Warszawy.
Nadzór nad działalnoscia ZMID sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy
merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy.
ZMID zarządza powierzonym mu mieniem m.st. Warszawy i prowadzi jego ewidencję
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treść uchwały o powołaniu, jak również statut jednostki dostępne są na stronie:
http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=9Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje ZMID

Wersja standardowa