Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje ZMID

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, zwany dalej ZMID, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadajacą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
ZMID wykonuje zadania miasta obejmujące przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego.
Pozyskanie gruntów pod budowę dróg, dróg rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich oraz innych obiektów infrastruktury drogowej na terenie m.st. Warszawy, ZMID realizuje na podstawie pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Siedzibą ZMID jest m.st. Warszawa.
ZMID prowadzi działalność statutową na obszarze m.st. Warszawy.
Nadzór nad działalnoscia ZMID sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy
merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy.
ZMID zarządza powierzonym mu mieniem m.st. Warszawy i prowadzi jego ewidencję
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Treść uchwały o powołaniu, jak również statut jednostki dostępne są na stronie:

http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=9


Wprowadził BZMW/ralaskowski 2009-02-11
Aktualizujący bzmw/ralaskowski 2009-02-11
Zatwierdzający bzmw/ralaskowski 2009-02-11
Publikujący Łukasz Czupryński 2009-02-11
Wersja standardowa