Kanał Wyżej
Status jednostki

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych  jest jednostką  organizacyjną m. st. Warszawy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie  jednostki  budżetowej. ZMID działa  w szczególności  na podstawie:
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 1875); ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1438) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077); ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222); ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 203); uchwały nr XXXIV/1024/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych” statutu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/1024/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych”.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status jednostki

Wersja standardowa