Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna ZMID

Pion Dyrektora
Wydział Realizacji Inwestycji; Wydział Organizacyjno-Prawny; Wydział Kadr i Płac; Zespół Rzeczników Prasowych; Stanowisko ds. BHP i P/POŻ; Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych. 
Pion Zastępcy Dyrektora
Wydział Przygotowania Inwestycji; Wydział Zamówień Publicznych; Pion Zastępcy Dyrektora.
Pion Zastępcy Dyrektora
Wydział Administracyjno-Gospodarczy; Zespół Informatyki; Zespół Nieruchomości.
Pion Głównego Księgowego
Wydział Finansowo-Księgowy; Zespół Planowania i Budżetu; Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.
Schemat organizacyjny ZMID znajduje się w pliku Schemat organizacyjny ZMID.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna ZMID

Wersja standardowa