Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna ZMID

Pion Dyrektora

 • Wydział Realizacji Inwestycji;
 • Wydział Organizacyjno-Prawny;
 • Wydział Kadr i Płac;
 • Zespół Rzeczników Prasowych;
 • Stanowisko ds. BHP i P/POŻ;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych. 

Pion Zastępcy Dyrektora

 • Wydział Przygotowania Inwestycji;
 • Wydział Zamówień Publicznych;
 • Pion Zastępcy Dyrektora.

Pion Zastępcy Dyrektora

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
 • Zespół Informatyki;
 • Zespół Nieruchomości.

Pion Głównego Księgowego

 • Wydział Finansowo-Księgowy;
 • Zespół Planowania i Budżetu;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.

Schemat organizacyjny ZMID znajduje się w pliku Schemat organizacyjny ZMID.


Wprowadził BZMW/ralaskowski 2009-02-06
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 2018-05-29
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 2018-05-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-29
Wersja standardowa