Kanał Wyżej
Rejestr kontroli

Adres
ul. Sokratesa 15
01-909 Warszawa


Osoba Kontaktowa
Agnieszka Piwowarska

Numer telefonu
22 569 14 02

Uwagi
Rejestr dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. Nr 2015, poz. 2058 z późn. zm.).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry
Wewnętrzny rejestr skarg i wniosków

Wersja standardowa