Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rejestr kontroli

Rejestr kontroli
Adres

ul. Sokratesa 15

01-909 Warszawa

Osoba kontaktowa
Agnieszka Piwowarska
Numer telefonu
22 569 14 02
Uwagi

Rejestr dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. Nr 2015, poz. 2058 z późn. zm.).


Wprowadził BZMW/bip.pgorecki 2016-05-17
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 2016-05-17
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 2016-05-18
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-05-18
Wersja standardowa