Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Rejestr zbiorów danych osobowych
Data publikacji: 28-03-2018
Rejestr kontroli
Rejestr dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2016
Rejestr spraw sądowych
Rejestr dostępny jest w Wydziale Organizacyjno-Prawny Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2016
Rejestr umów
Rejestr dostępny jest w Zespole Planowania i Budżetu. Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2017
Rejestr Zamówień Publicznych
Rejestr dostępny jest w Wydziale Zamówień Publicznych Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2016
Wewnętrzny rejestr skarg i wniosków
Rejestr dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2012


Wersja standardowa