Kanał Wyżej
Zamówienia publiczne

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, przy udzielaniu zamówień publicznych, stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)   Informacja o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, znajduje się na stronie www.zmid.waw.pl w dziale "Przetargi".   Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, prowadzonych przez ZMID, publikowane są także na stronach internetowych:   www.uzp.gov.pl www.ted.europa.eu www.um.warszawa.pl


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa