Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zamówienia publiczne

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, przy udzielaniu zamówień publicznych, stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)
 
Informacja o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, znajduje się na stronie www.zmid.waw.pl w dziale "Przetargi".
 
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, prowadzonych przez ZMID, publikowane są także na stronach internetowych:
 


Wprowadził BZMW/ralaskowski 2009-02-12
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 2018-05-29
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 2018-05-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-29
Wersja standardowa