Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty oraz inne dokumenty) należy składać w Kancelarii ZMID, ul. Sokratesa 15, pok. nr 27, w godzinach  8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku lub wysyłać za pośrednictwem poczty.
O sposobie załatwienia sprawy ZMID powiadamia  zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Admistracyjnego.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa