Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty oraz inne dokumenty) należy składać w Kancelarii ZMID, ul. Sokratesa 15, pok. nr 27, w godzinach  8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku lub wysyłać za pośrednictwem poczty.
O sposobie załatwienia sprawy ZMID powiadamia  zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Admistracyjnego.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Wprowadził BZMW/ralaskowski 2009-02-11
Aktualizujący bzmw/bip.pgorecki 2012-12-18
Zatwierdzający bzmw/bip.rziemicki 2012-12-18
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-18
Wersja standardowa