Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZMID > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Dominiewski, dostepnosc@zmid.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 569 14 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulic Sokratesa i Kaliszówka. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik od ul. Sokratesa jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.
Najbliższa stacja metra Młociny znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście ul. Kasprowicza i Sokratesa na których chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów lub ul. Nocznickiego i Kaliszówka, na których pas jest tylko dla pieszych.
Najbliższe przystanki autobusowe: Sokratesa 01 (kierunek ul. Wólczyńska 114, 121, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 03 (kierunek Reymonta: 156, 184 303), Sokratesa 04 (kierunek Metro Młociny: 103, 114, 156, 184, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 02 (kierunek Marymoncka: 103, 121, 303), znajdują się w odległości do 200 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kaliszówka w odległości ok. 100 m od wejścia. ZMID dysponuje parkingiem wewnętrznym, na którym sześć stanowisk jest do dyspozycji gości. Brak w okolicy postoju taksówek.

Wejście do budynku

Wejście na teren ZMID znajduje się od strony ul. Kaliszówka i prowadzi równym chodnikiem bez nachylenia do budynku, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, dla osób na wózku niezbędna pomoc pracownika urzędu (próg w wejściu, otwarcie drugiego skrzydła drzwi). Brak dzwonka przywołującego pracownika. Na ogrodzeniu oraz na budynku znajduje się tablica z nazwą urzędu. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Recepcja ZMID znajduje się przy wejściu do budynku, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Hol jest oddzielony od schodów i korytarza szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Na parterze za recepcją znajduje się przejście obrotowe oraz boczna bramka z kontrolą dostępu. Bramka dostępu jest wykonana ze stali nierdzewnej, nieoznakowana.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Korytarze prowadzą po linii prostej wzdłuż całego budynku. Korytarz na I piętrze jest oddzielony od schodów szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Na krawędzie schodów są nałożone nakładki gumowe, zapobiegające poślizgnięciu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Brak wind w budynku.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza, po prawej stronie od holu głównego. Drzwi do toalety otwierane są ręcznie i zamykane z obu stron na klucz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po tej samej stronie. Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. Sale konferencyjne usytuowane są na piętrach budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 
 
Wprowadził Książek Joanna 21-09-2020
Aktualizujący Książek Joanna 21-09-2020
Zatwierdzający Ziemicki Rafał 23-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 123
Rejestr zmian